megantech
Polish Flag

Azotek Boru (BN) w ultradrobnym pudrze - 5 gramBN Azotek boru

Azotek boru (BN)w ultradrobnym pudrze
Kod produktu:  BN-NANO-5

Właściwości:

  • Czystość: 99.0%
  • Średni rozmiar cząstki: ~70 nm (determined from SSA)
  • Powierzchnia właściwa: ~20 m2/g
  • Gęstość nasypowa: 0.30 g/cm3
  • Gęstość rzeczywista: 2.25 g/cm3

BN w ultradrobnym pudrze jest idealnym produktem do przygotowania roztworów o szerokim spektrym zastosowań badawczych: od elektroniki po przechowywanie energii. Ultradrobny puder można poddać sonifikacji w szerokim zakresie płynnych rozpuszczalników. Im dłużej trwa sonifikacja, tym mniejszy w konsekwencji otrzymujemy rozmiar płatków w roztworze. Przed przeprowadzeniem sonifikacji, roztwór będzie barwy białawej, a w jej następstwie - przyjmie postać mleczno-białą. Rozpuszczalniki przydatne podczas sonifikacji obejmuję chloroform, bromobenzen, izopropanol, formamid, i wiele innych.

Wodna dyspersja może być następnie wykorzystana do wytworzenie cienkiej warstwy na wybranym substracie. Tak przygotowaną powłokę można użyć w szerokim spektrum aplikacji, m.in. podczas opracowywania nowych tranzystorów, komórek solarnych i urządzeń służących do przechowywania energii.

Roztwór BN można również wykorzystać do opracowania nowych materiałów kompozytowych.

Różnica pomiędzy oferowanymi przez nas mikropudrami a ultradrobnymi pudrami, odnosi się do rozmiaru płatka. Pudry ultradrobne mają najmniejszy rozmiar płatków i tworzą dyspersje o mniejszym rozmiarze cząstek po przeprowadzeniu sonifikacji, niż w przypadku mikropudrów. 

Mikropudry wymagają przeprowadzania dłuższej sonifikacji, i w rezultacie otrzymamy płatki o większym wymiarze poprzecznym/bocznym (lateral size). Mikropudry są też tańszą alternatywą w stosunku do ultradrobnego pudru BN.

BN Ultrafine Powder SEM

Obraz SEM  BN w ultradrobnym pudrze

Zastosowania obejmują:

  • Materiały kompozytowe o wysokiej stabilności termicznej i odporności chemicznej
  • Opracowywanie innowacyjnych warstw izolacyjnych

 

megantech

Vistitors: