megantech
Polish Flag

Dwusiarczek Wolframu (WS2) w ultraczystych płatkach, roztwór - 100 mlWS2 Solution

Dwusiarczek wolframu (WS2) w ultraczystych płatkach - roztwór 100 ml
Kod produktu:  WS2-100ML

WS2 w  ultraczystych płatkach to nanokryształy w zawiesinie roztworu etanolu. Roztwór jest barwy srebrno-szarej.  Po separacji, kryształy nano-WSprzybierają kolor jasnozielony.

Właściwości:

 • Rozmiar poprzeczny płatka: 50-150 nm
 • Grubość płatka: 1-4 monowarstw
 • Czystość w postaci suchej: >99%
 • Stężenie roztworu: 26 mg/L
 • Roztwór jest stabilny w warunkach standardowych (STP)

Roztwór można łatwo przenieść na wybrany substrat lub powierzchnię, aby wytworzyć cienką powłokę.

Obraz SEM cienkiego filmu WS2  po aplikacji roztworu na SiO2:

WS2 SEM

Spektrum absorpcji UV-widzialnego:

UV

Roztwór WS2 przybiera kolor ciemnoszary, od heksagonalnych kryształów o strukturze warstwowej.  Kryształy nie są aktywne chemiczne i można je rozpuścić tylko w mieszaninie kwasów azotowych i hydrofluorowych.      

WS2 w formie monowarstwy, został rozpoznany jako niezwykle ciekawy materiał badawczy o właściwościach elektrycznych i optycznych.  

Duża ilość WS2 jest przewodnikiem typu n,  o pośredniej przerwie energetycznej (~1.4 eV). Z kolei monowarstwa  WS2 ma pośrednią przerwę energetyczną na poziomie  ~1.9 eV, i może być przydatna w opracowywaniu elektronicznych przełączników niskiego napięcia.

Zastosowanie:

 • Tranzystory
 • Ekrany elastyczne
 • Optyka
 • Prace badawczo-rozwojowe dotyczące WS2
 • Tusze
 • Cienkie powłoki półprzewodzące

Dostarczamy również formulacje pod specyfikację klienta! Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów.

Kod produktu:  WS2-100ML

WS2 Raman Spectrum

WS2Raman
megantech

Vistitors: