megantech
Polish Flag

Automatyczny system reaktorowy do syntezy nanocząsteksynteza nanocząstek

System Atlas Nanoparticle Synthesis jest wysokowydajnym, automatycznym urządzeniem reaktorowym stworzonym do przeprowadzania syntez kropek kwantowych.

Jest niewielkich rozmiarów i zapewnia precyzyjną kontrolę kluczowych parametrów procesu takich jak poziom temperatury, prędkość mieszania, ilości dodawanych odczynników na minutę, pobór próbek oraz czas trwania eksperymentu. Zapis danych parametrów wraz z poziomem zmętnienia oraz opcjonalnie, w ramach rozszerzenia podstawowej konfiguracji: także  absorpcji i fluorescencji.

Podczas jednego etapu eksperymentu można uzyskać pożądany kształt, rozmiar, skład i strukturę powierzchni nanocząstek. Pompa strzykawkowa programowana automatycznie kontroluje temperaturę, objętości dodawanych odczynników lub  prędkość przepływu, zależnie od indywidualnych wymagań użytkownika. Moduł Reactor Heater zapewnia stabilną dystrybucję ciepła do 300°C w naczyniu 250 ml (wchodzącym w skład zestawu). Przewody podgrzewane, łączące pompę strzykawkową Syringe Pump z reaktorem lub innego typu urządzeniem/ modułem zewnętrznym utrzymują stałą temperaturę kontrolowaną przy pomocy oprogramowania Pompy lub oprogramowania PC Software. Próbki mogą być odbierane do 10 fiolek.

Charakterystyka systemu i korzyści użytkowe:

 • Pełna automatyzacja procesu: Reproduktywna, zaawansowana synteza cząstek kwantowych
 • Błyskawiczne podgrzewanie naczynia reakcyjnego: Blok grzewczy otaczający reaktor, zapewnia równomierny rozkład  ciepła i natychmiastowe podgrzanie naczynia reakcyjnego (do +300°C)
 • Intelligentna kontrola temperatury: Pompy strzykawkowe wchodzące w skład systemu zapewniają niezależne podgrzewanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu temperatur w dwóch strzykawkach oraz przewodach podgrzewanych (dostępna charakterystyka unikalnej technologii Heated Lines)
 • Łatwa kontrola parametrów:  temperatury pierwotne, parametry dozowania, temperatury reakcji oraz czas trwania eksperymentów, objętości pobieranych próbek w interwałach, czas schładzania reaktora - można ustawić z poziomu ldedykowanego oprogramowania PC Software.
 • Wszechstronność trybów dozowania: 3 strzykawki mogą dozować po  25ml każda, w zakresie od 0.1ml do 5ml. Możliwość dozowania odczynników o wysokiej temperaturze do +120°C.
 • Automatyczne odbieranie próbek: 1 strzykawka samplera do kontrolowanego automatycznie zbierania próbek o objętości 7.5ml : 9 sztuk na odbiór pożądanych produktów reakcji i 1 fiolka na produkty odpadowe.
 • Praca w trybie ciągłym automatycznym: aż do 72 godzin
 • Proste monitorowanie reakcji: przy użyciu sondy temperaturowej oraz czujnika zmętnienia (opcjonalne rozszerzenia funkcji systemu obejmują spektrofotometry absorpcji ABS / fluoroscencji.
 • Uzyskane cząstki występują w wąstkim przedziale dystrybucji rozmiarów: Doskonałe mieszanie i kontrola temperatury doprowadza do znacznej poprawy efektywnej homogeniczności wielkości cząstki.
 • Szybka optymalizacja nanocząstek:  Warunki procesu takie jak poziom temperatury, czas trwania reakcji, mieszanie, proporcje dodawanych reagentów i stężenie reagentów można łatwo modyfikować.
 • Łatwa integracja z innymi urządzeniami: System jest kompatybilny z urządzeniami do spektrofotometrii przystosowanych do pomiaru i zapisu danych widma w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo:  Przewdy podgrzewane i Blok Grzewczy są izolowane cieplnie, gwarantując użytkownikom bezpieczną obsługę.


Specyfikacja systemu reaktorowego:
Quantum Dots

Automatyzacja:
Temperatury pierwotne, objętości dozowane, interwały dozowania, wielkości dozowane (np. czas pierwotnego dodawania jako determinowany przez kombinację sumy dodanych objętości oraz natężenia przepływu), ilość etapów dozowania, temperatury reakcji, czasy trwania reakcji, objętości pobieranych próbek, odstępy w pobieraniu próbek, czas schładzania reaktora - wszystkie w/w parametry można zaprogramować przy użyciu oprogramowania PC Software.

Okres pracy w trybie ciągłym:    
>72 h

Maksymalny poziom ciśnienia Systemu:         
do 0.5 bar

Materiały wchodzące w kontakt z cieczami:    
316 SS, szkło, PEEK, PTFE

Objętość robocza Reaktora:                 
15 - 250 ml

Temperatura Reaktora:  
Od pokojowej do +300°C (±2 C)

Mieszadło Reaktora:
magnetyczne (stir flea)

Czas podgrzewania Reaktora:
+25°C do +150°C w 65 minut
+150°C do +240°C w 60 minut
+240°C do +300°C w 60 minut
+80°C do +300°C w 90 minut

Czas schładzania Reaktora:
+150°C do +25°C w 90 minut
+240 °C do +150°C w 65 minut
+300°C do +240°C w 65 minut
+300°C do 80°C  w 90 minut

Wydajność w osiąganiu próżni przez Reaktor:
0.02 bar a

Ilość strzykawek dozujących:
3

Objętości strzykawek dozujących:
25 ml każda (SGE), mogą być wymieniane w trakcie trwania eksperymentu

Objętość na dawkę:
0.1 – 5.0 ml (+/- 0.01 ml lub +/-2%, którakolwiek z nich jest wyższa)

Temperatury strzykawek:
2 strzykawki w temp. pokojowej o zakresie do max +120°C (± 5°C)

Podgrzewane przewody:
+120°C, temp. pokojowa (± 5°C)

Ilość strzykawek do pobierania próbek:
1

Objętość strzykawki do pobierania próbek:
10ml.

Ilość fiolek:
9 do odbioru produktów końcowych oraz 1 fiolka na produkty odpadowe

Objętość próbki
7.5 ml (± 0.1 ml)

Opcje rozmiarów strzykawek:
0.5ml, 1ml, 2.5ml, 5ml, 10ml, 25ml lub 50ml

Ilość zaworów:
2

Opcje ilości portów podłączeniowych na zawór:
3, 4, 6 lub 8

bannermegantech

Vistitors: