megantech
Polish Flag

Reaktory ChemiSens

ChemiSens

ChemiSens jest wysokowydajnym, ultraprecyzyjnym systemem do zaawansowanej kalorymetrii. Idealny w badaniach i rozwoju produkcji, w badaniach nad kinetyką reakcji chemicznej, monitorowaniu procesu niskoenergetycznego i w generowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa reakcji.

Dostarczany po pre-kalibracji producenta.

Jest najbardziej wyrafinowanym układem do kalorymetrii przeznaczonym do użytku profesjonalnego w laboratoriach, dostępnym na światowym rynku.

Wykorzystuje unikalną technologię true heat flow measurement - pomiaru rzeczywistego przepływu ciepła, zapewniającą dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowych danych z procesu, takich jak całkowita moc reakcji chemicznej.

Najważniejsze cechy kalorymetra ChemiSens:
Kalorymetry ChemiSens

System kalorymetryczny składa się z reaktora, termostatu dla wyrównania termicznego oraz modułu kontrolnego do podstawowej kalorymetrii oraz ustawień i nadzoru funkcji procesowych, w tym mechanizmu awaryjnego odcięcia - przy pomocy oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie umożliwia manualną lub automatyczną obsługę eksperymentów oraz pomiar, zapis danych i odczyt ciągły w czasie rzeczywistym ponad 50 parametrów.

Moduł kontrolny umożliwia synchronizację z aparatem dozującym oraz podłączenie dodatkowych czujników do pomiaru ciśnienia, temperatury, napięcia/ bieżącego, pH oraz przepływu gazów.

ChemiSens jest kompatybilny z szerokim zakresem akcesoriów dodatkowych umożliwiających dozowanie substancji stałych, mieszanie, pomiar mocy mieszania, schładzanie etc.

Zalety systemu reaktorowego ChemiSens:
 • Precyzyjny pomiar ciepła w czasie rzeczywistym: ciągła prezentacja on-line wartości przepływu ciepła - w tym pomiar w trakcie refluksu
 • W pełni skalibrowany: nie ma potrzeby pre-kalibracji na miejscu przez użytkownika lub wzywania pomocy technicznej celem re-kalibracji przed, w trakcie lub po eksperymentach
 • Zaawansowany, wysokowydajny pomiar kinetyki reakcji
 • Wiele trybów ustawień pracy: isothermal, isoperibolic, adiabatic, reflux, heat ramp, multi-step, constant heat flow
 • Niewielkie objętości robocze: od 10 ml do 250 ml pojemności gwarantują bezpieczeństwo obsługi, oszczędne zużywanie odczynników chemicznych, minimalną ilość odpadów i niewielkie nakłady czasu
 • Wysoka wydajność układu: wysoka przepustowość - do 4 x większa niż w tradycyjnych systemach do kalorymetrii
 • Zakres temperatur: od -50oC (wymaga podłączenia dodatkowego urządzenia) do 200oC
 • Zakres ciśnienia: od próżni do 100 bar - zależnie od typu reaktora
 • Pomiar ciepła: Lepszy niż 2 Joule i 1%
 • Pomiar mocy: Lepszy niż ±0.01W i 1% w zakresie ze standardowym reaktorem i lepszy niż ±0.0001W i 1% zakresu reaktora HighSens
 • Łatwa analiza danych: pomiar i zapis do logów ponad 50 parametrów w czasie rzeczywistym (przepływ ciepła, moc, temperatura reakcji, przepływ ciepła lub skumulowany wzrost temperatury adiabatycznych reagentów, pojemność cieplna, entalpia etc.
 • Bezpieczny i kompaktowy: mieści się we wnętrzach większości standardowych dygestoriów lub na stole laboratoryjnym
 • Proste skalowanie
 • Szerokie spektrum akcesoriów dodatkowych: kriostaty, mieszadła, czujniki, dozowniki, przetworniki momentu obrotowego

Specyfikacja techniczna:
Materiały konstrukcyjne (opcje):  szkło,stal nierdzewna, Hastelloy, tantal, tytan
Pojemności:

  10 – 180ml,wymienne w trakcie eksperymentu

Zakres temperatur: -50°C do + 200°C (max wzrost temp. 4°C/min), rozdzielczość 0.001°C
Zakres ciśnienia:

Próżnia do 20 bar (opcjonalnie do 100 bar).

Tryby pracy:

Isothermal, isoperibolic, adiabatic, low power, temperature ramp, constant heat flow, multi step

Technologia pomiaru: True Heat Flow - pomiar rzeczywistego przepływu ciepła. Reaktor jest skonstruowany w sposób umożliwiający wymianę ciepła wyłącznie poprzez bazę i wyłącznie ten przepływ ciepła jest mierzony. Kalibracja jest niezależna od objętości reaktora i właściwości przepływu ciepła.
Pomiary ciepła:

Najmniejsze wykrywalne ilości ciepła: 2 Joule. Standardowe odchylenie pomiędzy 5 pulsami elektrycznymi repeated: 5W w czasie 300 sekund - jest lepsze niż 1%.

Pomiary mocy:

od 0 W do ±30 W

Moc chłodzenia:

30W do 200W

Mieszanie:

50 do 2000rpm.   Max.moment obrotowy 0.1Nm

Przetwornik momentu obrotowego: rozdzielczość 0.01 W.  Max moment obrotowy 22mNm
Części składowe systemu ChemiSens:

Naczynia reakcyjne 

z płaszczem:

próżniowe do 100 bar, pojemność 10-180 ml
Termostat: od -50oC do +200oC, 13 L (woda, alkohole, glikole, olej silikonowy)
Moduł kontrolny: do obsługi podstawowej kalorymetrii oraz funkcji procesu i ustawień bezpieczeństwa
Profesjonalne oprogramowanie:

umożliwia manualną lub automatyczną obsługę eksperymentów z pomiarem, zapisem, wyświetlaniem danych w czasie rzeczywistym

megantech

Vistitors: