megantech
Polish Flag

Oprogramowanie ATLAS PC

Oprogramowanie laboratoryjne

Atlas Software jest prostą aplikacją do kontroli i analizy eksperymentów przeprowadzanych w systemie reaktorowym. Konfiguruje ustawienia wszystkich podłączonych urządzeń laboratoryjnych i oprzyrządowania, jak czujniki temperatury RTD, mieszadła, termostaty, wagi laboratoryjne, pompy etc. Intuicyjny interface opracowany w oparciu o metodę “drag and drop” (przeciągnij i upuść) przy pomocy myszki – umożliwia proste tworzenie schematów eksperymentów, edytowanie i nanoszenie zmian oraz zapis automatyczny wszystkich danych.

Automatyczna obsługa eksperymentów
 • wygodna obsługa metodą “przeciągnij i upuść” pozwala uaktywniać i edytować istotne elementy eksperymentu, uruchamiać pracę urządzeń w sposób automatyczny
  • pozwala skonfigurować praktycznie każde podłączone urządzenie elektroniczne
  • pracę pomp oraz wag laboratoryjnych można ustawić w sposób odpowiedni do danego eksperymentu / lub serii eksperymentów
   • aparatura jest podłączana do komputera poprzez port elektroniczny z wyświetlaczem LCD
   • automatyczny zapis danych z każdej reakcji chemicznej
    • alarmy ostrzegawcze oraz mechanizmy odcinające i inne sygnały można ustawić indywidualnie
    • wcześniejsze eksperymenty, zapisane na twardym dysku lub pendrive - można odtwarzać wielokrotnie
    • można modyfikować ustawienia eksperymentu w czasie jego trwania
Oprogramowanie laboratoryjne
megantech

Vistitors: