megantech
Polish Flag

Systemy mikroreaktorowe


Systemy mikroprzepływowe to nowa technologia łączenia cieczy w warunkach przepływu ciągłego odczynników. Reakcja chemiczna zachodzi w mikroreaktorach o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, o różnej pojemności i geometrii kształtu kanalików. Dostarczamy urządzenia i układy najwyższej jakości, proste w obsłudze i wysokowydajne.

Mieszanie w mikroreaktorze zachodzi metodą dyfuzji, jest precyzyjne i niezwykle szybkie.
W serii eksperymentów można wykorzystać różne stężenia, wartości temperatur, ciśnienia i natężenie przepływu odczynników.

Dlaczego warto wybrać syntezę w przepływie laminarnym?

Niewielki rozmiar kanalików pozwala znacznie przyśpieszyć tempo reakcji, utrzymując optymalne warunki temperatury oraz natężenia przepływu. Oprócz mikroreaktora, kluczowym elementem systemu laboratoryjnego są odpowiednio dobrane pompy automatyczne. Oferujemy urządzenia o odpowiednio dobranych parametrach do danej aplikacji.

Każdy system dostarczamy w oparciu o indywidualną specyfikację.

Gotowe systemy mikroprzepływowe są oparte na budowie modułowej, projektowane, produkowane i certyfikowane przez Syrris Ltd:

flow synthesis 

FRX FLOW REACTOR SYSTEMS

 

laminar flow synthesis 

ASIA FLOW REACTOR SYSTEMS

 

flow synthesis 

AFRICA FLOW REACTOR SYSTEMS

 

Szybsze reakcje
Przykład: mieszanie cieczy w szklanym mikroreaktorze

Reakcje w przepływie można niezwykle łatwo poddać wysokim ciśnieniom (np. w systemach ASIA FLOW do max. poziomu 300 psi). To pozwala na podgrzanie mieszaniny reakcyjnej o 100-150°C powyżej normalnej temperatury wrzenia. Dzięki temu mieszanie cieczy następuje nawet 1000 razy szybciej niż w reaktorze standardowym.

Czystsze produkty reakcji
Reaktory przepływowe sprawiają że reakcje chemiczne osiągają wysoki poziom selektywności. Szybkie tempo dyfuzji jako metody mieszania eliminuje kłopoty związane z używaniem tradycyjnych reaktorów periodycznych. Wysoki parametr rozmiaru powierzchni w stosunku do pojemności mikroreaktora (1000 x większa wydajność niż w reaktorze periodycznym) umożliwia niemal  natychmiastowe podgrzanie lub schłodzenie, i dzięki temu najbardziej wysokoprecyzyjną kontrolę temperatury.

Bezpieczniejsze reakcje

Przeprowadzanie reakcji chemicznych w mikroreaktorze wymusza użycie tylko niewielkich ilości odczynników, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w reakcjach złożonych, gdzie wytwarzane są potencjalnie niebezpieczne półprodukty.  Duży rozmiar powierzchni naczynia reakcyjnego w relacji do jego pojemności pozwala doskonale kontrolować potencjalną egzotermię.

Synteza, separacja cieczy i analiza w jednym
Produkty reakcji od momentu wyjścia z reaktora przepływowego w typie mikroreaktora szklanego, reaktora kanalikowego lub reaktora kolumnowego mogą zostać przekierowane do modułu separacji cieczy (z ang. flow aqueous work-up system) lub kolumny wymiatającej cząstki w fazie stałej (z ang. solid phase scavenger colum. Stamtąd, mogą zostać poddane analizie in line, np. FT-IR lub można pobrać próbkę przy pomocy samplera i rozcieńczalnika aby ją następnie wstrzyknąć do chromatografu LC-MS.

Natychmiastowa optymalizacja reakcji
Systemy mikroprzepływowe z funkcją automatyzacji umożliwiają szybką zmianę parametrów reakcji o bardzo niewielkiej skali, np. 100 µl. Można szybko zmieniać takie wartości, jak czas trwania reakcji, poziom temperatur, proporcje odczynników, poziom ich stężenia jak również rodzaj samych reagentów. Można przeprowadzać jedną reakcję za drugą, przepłukując system rozpuszczalnikiem po każdym pojedynczym eksperymencie. 

Proste skalowanie
Powszechnie znane problemy skalowalności reakcji zostają zminimalizowane, dzięki utrzymywaniu doskonałej jakości mieszania i przepływu ciepła do wnętrza mieszaniny reakcyjnej. Aby otrzymać większe ilości produktu np. odmierzane w kilogramach, wystarczy operować parametrami natężenia przepływu i rozmiarem reaktora.
We współpracy z inżynierami i technologami Syrris możemy dostarczyć reaktory o zróżnicowanych pojemnościach, projektowane i wykonane pod specyfikację, kompatybilne z pozostałą aparaturą opisaną w objęte 12-miesięczną lub 24-miesięczną gwarancją.

Utrzymywanie warunków reakcji, niemożliwych do osiągnięcia w reaktorze standardowym
Przeprowadzanie reakcji chemicznej w przepływie laminarnym otwiera możliwości przeprowadzania eksperymentów w warunkach niewypróbowanych tradycyjnymi metodami nigdy wcześniej -  np. przez  krótki czas 5 sekund utrzymywanie stałej temperatury reakcji 250°C. Wieloetapowe procedury, jak szybka deprotonacja w niskiej temperaturze, a zaraz po niej dodanie elektrofilu z podniesieniem temperatury - w przepływowym systemie mikroreaktorowym są niezwykle proste.

megantech

Vistitors: