megantech
Polish Flag

Systemy mikroreaktorowe AFRICAReaktor automatyczny przepływowy Africa

AFRICA to najbardziej zaawansowane, wysokowydajne systemy mikroreaktorowe na świecie.

Są w pełni automatyczne, wyposażone w pompy dwukanałowe, mikroreaktory z dwoma i trzema wejściami dla odczynników, automatyczne wstrzykiwanie próbek, precyzyjną kontrolę temperatury i ciśnienia (max 105 bar). Podobnie jak pozostałe systemy mikroprzepływowe - AFRICA umożliwia przeprowadzanie reakcji w warunkach powyżej punktu wrzenia.Automatyczny system mikroprzepływowy AFRICA
 • Automatyczna synteza bez nadzoru: Zaawansowana kontrola urządzeń składowych przy pomocy Africa Software.Automatyczne dodawanie reagentów i odbiór produktów reakcji chemicznej.
 • Szybsze reakcje: Osiąganie ponad 100 x szybszego tempa reakcji poprzez przegrzewanie, znacznie powyżej refluksu np. dichlorometanu do 100°C, acetonitrylu do 150°C i wody do 170°C.
 • Czystsze reakcje: redukcja zanieczyszczeń dzięki doskonałej, odtwarzalnej kontroli i programowaniu istotnych parametrów reakcji, z opcją dodawania odczynników w fazie stałej/ katalizatorów/ lub wymiataczy 
 • Wysokowydajna ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz przy pomocy modułu Africa FLLEX
 • Analiza online: możliwe automatyczne pobranie próbki z mieszaniny reakcyjnej, rozpuszczenie i analiza HPLC
 • Skalowanie: wielkości produkcyjne rzędu kg/ przez noc
 • Automatyczna analiza parametrów LogP / LogD: doskonała korelacja z metodą "wstrząsania kolby"
 • Szybkie programowanie zmian czasu trwania reakcji, temperatur roboczych etc. korzystając z mg substratu.
 • Przeprowadzanie reakcji chemicznych nieosiągalnych w warunkach reaktora wsadowego: ekstremalnie szybki czas reakcji, dodawanie odczynników, zmiany temperatur oraz schładzanie
 • Automatyczna ochrona mikroreaktorów przed zablokowaniem: czujniki ciśnienia rozmieszczone w systemie w taki sposób, aby monitorować przebieg przepływu w trybie ciągłym
 • Szeroki zakres temperatur: Podgrzewanie reakcji do 250°C lub schładzanie do 0°C.
 • Ultra wysoka odporność chemiczna:  części wchodzące w kontakt z cieczami wykonane ze szkła oraz PTFE/ fluoropolimeru
megantech

Vistitors: