megantech
Polish Flag

Systemy mikroreaktorowe: ASIA 210 FLOW

Asia 210

Asia 210 jest podstawowym systemem mikroprzepływowym Syrris do automatycznej syntezy odczynników w fazie ciekłej. Obsługiwany przy pomocy automatycznej Pompy ASIA i modułu ASIA Automator.  Układ zawiera w sobie urządzenia modułowe: specjalne urządzenie z butelkami do przechowywania i aplikowania do pompy odczynników pod zwiększonym ciśnieniem - Presurrized Input Store, szklany mikroreaktor, kontroler temperatury, kontroler ciśnienia wstecznego oraz moduł odbioru produktów reakcji.

Przeprowadzanie syntez bez stałego nadzoru 

  • Dla każdego eksperymentu można zaprogramować indywidualnie: wielkość reakcji, pożądany poziom temperatur i ciśnienia, ilość produktu końcowego i proporcje reagentów. Następnie wystarczy przycisnąć Start.  
  • System automatycznie przeprowadza syntezę, oddziela produkty poboczne.Rozpoczynanie odbioru produktów końcowych oraz zatrzymywanie tego procesu następuje dokładnie wtedy, kiedy jest to potrzebne.

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego

  • Pompa Asia FLOW  w połączeniu z urządzeniem Presurrized Input Store  zapewnia ultragładki, stabilny przepływ odczynników w szerokim zakresie natężeń przepływu, korzystając z wbudowanych czujników.
  • Wysoki poziom odporności na działanie chemikaliów (części wchodzące w kontakt z cieczą wykonane ze szkła) zapewnia doskonałą wydajność w szerokim zakresie aplikacji laboratoryjnych.
  • Pressurized Input Store eliminuje zjawisko powstawania bąbelków podczas zasysania do pompy oraz chroni reagenty przed działaniem powietrza   i wilgoci, utrzymując zawartość butelek w atmosferze gazu inercyjnego. Urządzenie poprawia stabilność przepływu pomp minimalizując kawitację.                                                

Precyzyjna kontrola temperatury i ciśnienia

  • Moduł Asia Chip Climate Controller dostarcza precyzyjną kontrolę temperatury w zakresie od  -15°C to +150°C   bez potrzeby podłączania zewnętrznego termostatu lub chłodzenia przy pomocy wody.
  • Kontroler ciśnienia The Asia Pressure Controller, pozwala na przeprowadzanie eksperymentów pod ciśnieniem do  20bar (300psi).   Dzięki temu możliwe jest stosowanie temperatur powyżej poziomu wrzenia w warunkach atmosferycznych i znaczne przyśpieszenie reakcji.

Automatyczna kontrola systemu możliwa bez komputera

Wszystkie części składowe ASIA 210 mogą być kontrolowane indywidualnie przy pomocy pokrętła z przyciskiem w Pompie ASIA lub urządzenie Asia Automator. W obydwu przypadkach, dane z eksperymentów -  takie jak poziom natężenia przepływu reagentów, ciśnienie i temperatura  - są wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie  LCD. System mikroprzepływowy ASIA 210 umożliwia przeprowadzanie reakcji w zakresie temperatur od ujemnych po przegrzewanie odczynników.

  • Podgrzewanie jest możliwe ultraszybko, tak jak w urządzeniu mikrofalowym, jednak przy dużo większej kontroli istotnych parametrów roboczych.
  • Pompa ASIA posiada wbudowany dysk twardy, na którym automatycznie zapisywane są dane z eksperymentów.
  • Czas rezydencji liczony jest w minutach do kilku godzin, a skalowanie osiągane w zakresie od kilku mg do syntez ciągłych na szeroką skalę.

Asia 210 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują innowacyjnych urządzeń o wysokiej performatywności, do przeprowadzania syntez w przepływie.

Pompa automatyczna
megantech

Vistitors: