megantech
Polish Flag

Miksery mikroprzepływowe

Dostarczamy urządzenia mikroprzepływowe wykonane ze szkła, zaprojektowane do ultraszybkiego mieszania max 3 odczynników w fazie ciekłej (lub max 5 strumieni, gdy wykorzystywane są obydwa kanały). Szybkie mieszanie jest ważne do tych zastosowań które obejmują m.in. badania kinetyki reakcji, rozcieńczanie próbek, zwiększanie selektywności reakcji chemicznej, szybką krystalizację i syntezy nanocząstek.

Mikromiksery w formie chipów posiadają standardowo dwa kanały, umożliwiające natychmiastowe zmieszanie reagentów w szerokim zakresie natężeń przepływu. Podłączenie przewodów do mikromiksera następuje przy pomocy 4-drożnego konektora linearnego. Wszyscy odbiorcy otrzymują od nas kompetentne doradztwo techniczne niezbędne do instalacji i eksploatacji układu w laboratorium.

Mikrofluidics

Zalety mikserów mikroprzepływowych:

  • ekstremalnie szybkie mieszanie w pełnym zakresie pożądanych natężeń przepływu
  • niski poziom wartości objętości martwej
  • wysoka widzialność mikromiksera: doskonała do badań przy pomocy instrumentów optycznych
  • szybkie podłączanie i rozłączanie, bez specjalistycznych narzędzi
  • szeroki zakres temperatur roboczych
  • szeroki zakres ciśnień roboczych
  • doskonała odporność chemiczna materiałów wykonania
  • dostępny adapter do szybkiego podłączania przewodów
megantech

Vistitors: