megantech
Polish Flag

Dostarczamy pompy automatyczne dwukanałowe z możliowością podłączenia do innych urządzeń laboratoryjnych przy pomocy gniazda RS 232, wyposażone w następujące opcje:
 

  • możliwość wyboru zakresu ciśnień roboczych: od 0 do 50 bar, do 100 bar i do 200 bar
  • zakres natężenia przepływu od 0.01 ml/min do 9.99 ml/min
  • precyzja natężenia przepływu: RSD 0.2% przy natężeniu 1 ml/min
  • możliwość kontroli pracy pompy przez urządzenia zewnętrzne (gniazdo RS232)
  • zasilanie 230/115 V, 50/60 Hz
  • dostarczane w komplecie z adapterem AC/DC
  • oferujemy wszelkie adekwatne przewody, złączki, zawory etc

Wbudowane funkcje:

1. Prime/ Purge valve (zawór napełniający/ odpowietrzający)

2. Automatyczny stabilizator natężenia przepływu

3. Ustawianie parametrów ciśnienia odcinającego (górnych i dolnych)


Aby otrzymać bliższe informacje lub wycenę pompy automatycznej o wybranym zakresie ciśnień roboczych, skontaktuj się z nami drogą email.

megantech

Vistitors: