megantech
Polish Flag

Moduł ASIA FLLEX

Urządzenie ASIA FLLEX (Flow Liquid Liquid Extraction) jest odpowiednikiem rozdzielacza laboratoryjnego, przystosowanym do układu przepływowego. Pracuje w trybie ciągłym. Na wstępnym etapie dokonuje zmieszania dwóch strumieni - w fazie organicznej oraz ciekłej, następnie po przeprowadzeniu błyskawicznej dyfuzji, rozdziela strumień przepływu z powrotem do jego faz składowych.

Fllex Module

Zaawansowana technologia umożliwia ekstrację w dużo bardziej efektywny sposób, niż przy pomocy tradycyjnych technik, w tym THF.

FLLEX można obsługiwać manualnie przy pomocy pokrętła z przyciskiem w panelu frontowym, lub automatycznie - podłączając do komputera  z oprogramowaniem ASIA Manager.
FLLEX wymaga podłączenia do modułu ASIA Pressure Controller.Fllex
megantech

Vistitors: