megantech
Polish Flag

Wśród naszych klientów znajdują się m.in:

 • CELON PHARMA S.A.
 • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 • Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi
 • Primagran Sp. z o.o.
 • Commisariat a'l Energie Atomique, Francja
 • WEP Limited (właściciel grupy Anochrome), Wielka Brytania
 • Anocote Polska Sp. z o.o.
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska, Wydział Chemii
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • INSTM, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, Włochy
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie   
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krośnie
 • Politechnika Warszawska
 • MONDIAL COLOR SRL
 • National Institute for Laser, Plasma & Radiation Physics (INFLPR), Rumunia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 • Apeiron Catalysts Sp. z o.o.
 • CONTIPRO BIOTECH
 • IFOTAM Sp. z o.o.
 • School Center Celje, Słowenia
 • Fluorochemika Polska Sp. z o.o.
 • University of Kiel 
 • RWTH-Aachen Universitat  
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • University of Nottingham
 • MMTECH Michał Majewicz
 • Malmo Hogskola, Szwecja
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Straubtec & Co., Niemcy
 • Expert Trade SRL, Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences, Institute of Phisics
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Fraunhofer-Institut fur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
 • Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut, Niemcy
 • Wojewódzka Stacja sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
 • Hungarian Academy of Science
 • CMBLU Projekt AG
 • Technische Universitat Munchen
 • NTS Combimetaal B.V.
 • University of Tartu, Estonia
megantech

Vistitors: