megantech
Polish Flag

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksowe dostawy aparatury laboratoryjnej dla polskich ośrodków badawczo-rozwojowych
  • dostawy nowych materiałów, w tym grafenu, do klientów w Polsce i krajów UE
  • usługi doradcze
  • udział w kampaniach międzynarodowych na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej firm i instytucji r&d
  • badania rynku i wiarygodności firm
  • research międzynarodowy
megantech

Vistitors: