megantech
Polish Flag

Cellix - technologie mikroprzepływowe dla nauk przyrodniczychCellix System


Cellix projektuje, wytwarza i dostarcza na rynek technologie mikroprzepływowe, w tym pompy, biochipy, oprogramowanie kontrolne dla laboratoriów specjalizujących się w biologii komórki, a także w szeroko rozumianej dziedzinie mikrofluidyki, nanofluidyki, fizyki, chemii, studiach nad właściwościami komórek oraz cząstek. Do użytkowników aparatury Cellix należą laboratoria biologiczne działające przy wiodących ośrodkach naukowych, laboratoria rządowe i akredytowane przez instytucje publiczne oraz firmy farmaceutyczne i specjalizujące się w biotechnologii na całym świecie.

Przykłady badań nad biologią komórki obejmują studia nad adhezją komórek, migrację i transmigrację w warunkach przepływu fizjologicznego (upodobnionego w naszych biochipach) oraz wytwarzanie kultur komórek przy pomocy kontrolowanych przez iPod touch oraz iPad mini pomp mikroprzepływowych.  Na polu medycyny, są przeprowadzane badania zakrzepów, powstawania miażdżycy, prace w dziedzinie onkologii, badanie zakażeń oraz chorób wywołanych przez infekcje (np. malaria), wytwarzanie biofilmów, komórek pierwotnych, uwarunkowań chorób komórek, występowania astmy i alergii.

Lista odbiorców obejmuje przedstawicieli środowiska akademickiego, banki krwi oraz kliniki i firmy prywatne.Pompowanie mikroprzepływoweBiochipy mikroprzepływoweOprogramowanie i systemy automatycznemegantech

Vistitors: