megantech
Polish Flag

Azotek Boru (BN) w mikropudrze - 100 gramBN Micropowder

Azotek Boru w mikropudrze, 100 gram
Kod produktu: BN-100G

Właściwości:

  • Czystość: 98%
  • Średni rozmiar cząsteczki: 5 mikronów
  • Powierzchnia właściwa: 7.5

BN w postaci mikropudru jest przydatny do wytwarzania roztworów, o szerokim spektrum zastosowań - od branży elektronicznej, do przechowywania energii. Proszek można poddać działaniu ultradźwięków w szerokiej gamie płynnych rozpuszczalników, przy czym im dłużej trwa sonikacja, tym mniejszy otrzymujemy rozmiar płatka w roztworze. Po sonikacji roztwór stanie się mleczno-biały.

Rozpuszczalniki, które są przydatne w procesie poddawania działaniu ultradźwięków, to m.in. chloroform, bromobenzen, izopropanol, formamid i wiele innych.

Płynna zawiesina może zostać użyta następnie do wytworzenia cienkiej powłoki (filmu) na wybranym substracie. Te cienkie powłoki mają szeroki wachlarz aplikacji, w opracowywaniu nowych tranzystorów, paneli solarnych, i urządzeń do przechowywania energii słonecznej.

Roztwory BN mogą również zostać użyte podczas wytwarzania materiałów kompozytowych.

Rozróżnienie pomiędzy mikropudrami oraz ultradrobnymi proszkami/pudrami odnosi się do rozmiaru płatków. Ultradrobne pudry mają mniejsze płatki, i tworzą zawiesiny o mniejszym rozmiarze cząsteczki po sonikacji niż mikropuder.

Mikropudry wymagają dłuższej sonikacji, i w rezultacie otrzymamy płatki o większym wymiarze lateralnym. Mikropuder jest jednak dużo tańszą alternatywą w porównaniu do ultradrobnych pudrów.

Zastosowanie:

  • Materiały kompozytowe o wysokiej stabilności termicznej i wytrzymałości chemicznej
  • Warstwy izolacyjne

Kod produktu: BN-100G


Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami przez email lub formularz kontaktowy.

megantech

Vistitors: