megantech
Polish Flag

Zestaw: Grafen na 285 nm waflu SiO25 pack

Monowarstwa grafenu na waflu SiOo grubości 285 nm: op. 5 szt.
Kod produktu:  1ML-SIO2-5P

Opakowanie zawiera 5 sztuk produktu w postaci monowarstwy grafenu na waflu krzemowym p-doped wielkości 1 cm x 1 cm  pokrytego warstwą 285 nm SiO2 .

Cechy warstwy grafenowej:

 • Grubość i jakość naszej powłoki grafenowej jest kontrolowana z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej 
 • Pokrycie grafenem w tym produkcie wynosi 95%
 • Warstwa grafenu jest formą ciągłą, ze sporadycznie występującymi przerwami i spękaniami.
 • Struktura powłoki grafenu jest polikrystaliczna.
 • Wytrzymałość arkusza: 660-1,500 Ω/□Raman Spec

Spektrum Ramana grafenu jednowarstwowego na SiO2

Powłoka grafenowa jest powstała z grafenu jednowarstwowego (mponad 97%) ze sporadycznymi wysepkami grafenu wielowarstwowego.

Właściwości wafli krzemowych/ z SiO2:

 • Grubość: 285 nm
 • Kolor: Violet
 • Grubość wafla: 525 mikronów
 • Rezystywność: 0.001-0.005 ohm-cm
 • Type/Dopant: P/Boron
 • Orientacja: <100>
 • Powierzchnia frontowa: Polerowana
 • Powierzchnia tylna: Trawiona

Zastosowania:

 • Grafenowe podzespoły elektroniczne
 • Tranzystory grafenowe
 • Powłoki przewodzące
 • Przemysł astronautyczny i lotniczy
 • Nośnik dla katalizatorów metalicznych
 • Mikrosiłowniki
 • MEMy oraz NEMy
 • Chemiczne czujniki oraz biosensory
 • Wielofunkcyjne materiały z grafenem
 • Badanie właściwości grafenu

Powłoki grafenowe opisane powyżej są wytwarzane przy użyciu metody PMMA.

Zapoznaj się z odnośnikami do artykułów naukowych wymienionych poniżej, aby uzyskać bliższe informacje lub skontaktuj z nami bezpośrednio.

Optical Image

Obraz optyczny grafenu jednowarstwowego

 

Wybrane źródła anglojęzyczne na ten temat:

Graphene Growth

 1. Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper Foils Science 5 June 2009: Vol. 324. no. 5932, pp. 1312 - 1314

Graphene Transfer

 1. Transfer of Large-Area Graphene Films for High-Performance Transparent Conductive Electrodes, Li et.al., Nano Lett., 2009, 9 (12), pp 4359–4363
 2. Toward Clean and Crackless Transfer of Graphene Liang et.al.,ACS Nano, 2011, 5 (11), pp 9144–9153

 megantech