megantech
Polish Flag

Grafen w nanopudrze

Zredukowany tlenek grafenu
Zredukowany tlenek grafenu (RGO) jest materiałem wielkopowierzchniowym, o większych właściwościach hydrofobowych niż np. grafit. Potencjalnie ta cecha jakościowa otwiera szerokie pole możliwości badawczych dla tych naukowców, w którzy m.in. wiążą ten materiał z polimerami.

Grafen w nanopłatkach
GNP / Graphene Nanopowder/ Nanopuder grafenu są to gotowe próbki grafenu w postaci płatków o rozmiarze lateralnym kilku mikronów. Grubość płatków mieści w przedziale grade od kilku do kilkudziesięciu nm. Próbki grafenu w nanopudrze są dostarczane z anglojęzyczną kartą charakterystyki.

Nanografit
Nanografit ma mniejsze wymiary lateralne niż nanopłatki grafenu. Jest jest jego dużo tańszą alternatywą.

contact

megantech