megantech
Polish Flag

NANOMATERIAŁYNanomaterials

Nowe nanomateriały, dostępne już w sprzedaży:


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę dostawy.

 

Nanorurki węglowe  /  Carbon Nanotubes     
    Carbon Nanotubes MWCNT  
    Carbon Nanotubes MWCNT W
    Carbon Nanotubes MWCNT W2
    
    
Kropki kwantowe CdSe / ZnS         Quantum dots    CdSe/ZnS
    CdSe/ZnS - Alkyl
    CdSe/ZnS - Carboxyl
    
    InP/ZnS
    InP/ZnS - quantum dots - Water soluble
    
    
Nanomateriały    /     Nanomaterials    
    Nanocząstki złota 
    Reactant Free Gold Nanoparticles   
    Standard Gold Nanoparticles     
    Stabilized Gold Nanoparticles  
    Endotoxin Free Gold Nanoparticles  
    
  Nanocząstki srebra   
    Reactant Free Silver Nanoparticles
    Standard Silver Nanoparticles  
    
  Nanocząstki tlenku żelaza 
    Iron Oxide nanoparticles in water
    Iron Oxide nanoparticles in toluene
    
  Dwutlenek tytanu
    Titanium dioxide nanopowder, rutile phase
    Titanium dioxide nanopowder, anatase phase
    Titanium dioxide nanopowder, P25 grade
    
  Tlenek cynku
    Zinc Oxide nanopowder, 14 nm
    
 Tlenek cyrkonu
    Zirconium Oxide nanopowder, 3 nm, hydrophilic  
    Zirconium dioxide nanopowder, monoclinic
    Zirconium dioxide nanopowder
    Zirconium dioxide nanopowder, tetragonal
    
 Tlenek aluminium
    Aluminium oxide, alpha
    Aluminium oxide, gamma
    Aluminium oxide, theta  
    
Tlenek ceru   /  Cerium Oxide
    
Tlenek miedzi   /  Copper Oxide
    
Tlenek indu    /   Indium oxide

Tlenek magnezu  /   Magneisum Oxide
    

Ditlenek krzemu  /  Silicon Oxide
    Silicon dioxide, nanopowder, fumed, hydrophilic
    Silicon dioxide, fumed, PDMS modified, hydrophobic  
    Silicon dioxide, fumed, hydrophobic, OS modified

Tlenek strontu   /   Strontium Oxide

 

Nanopręty   / Nanorods    
Nanopręty złota aminowego   /   Amine Gold Nanorods
Nanopręty złota karboksylowego   /   Carboxyl Gold Nanorods
Methyl Gold Nanorods   /   Nanopręty złota metylowego

 
Nanourchins    
    Reactant Free Gold Nanourchins
    Reactant Free Gold Nanourchins Kit
    Standard Gold Nanourchins  
    Standard Free Gold Nanourchins Kit
    Endotoxin Free Gold Nanourchins 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę dostawy.

megantech