megantech
Polish Flag

 

Nasza oferta obejmuje następujące grupy produktów:

Tuleje łącznikowe z PTFE

Tuleje łącznikowe cienkościenne z PTFE

Sztywne tuleje łącznikowe z PTFE

Reduktory z PTFE
Tuleje łącznikowe cienkościenne z PTFE

Thin Wall Joint

Tuleje łączące cienkościenne są montowane pomiędzy standardowym, stożkowym kroćcem (portem szklanym) aby wyeliminować potrzebę użycia smaru i ryzyko przywierania. Tulejki mają ścianki grubości ok. 0.05 mm i są wytrzymałe w warunkach niskiej oraz średniej próżni.

Pełnej długości typu "A"

Numer katalogowy

 

Rozmiar

łącza

019.007 7/25
019.010 10/30
019.012 12/30
019.014.1 14/20
019.014 14/35
019.019.1 19/22
019.019 19/38
019.024 24/10
019.029 29/42
019.034 34/45
019.040 40/50
019.045 45/50
019.050 50/50
019.055 55/50
019.060 60/50
019.070 71/60

Średniej długości typu "B"

Numer katalogowy

 

Rozmiar

łącza

019.107 7/16
019.110 10/19
019.112 12/21
019.114 14/23
019.119 19/26
019.124 24/29
019.129 29/32
019.134 34/35
019.140 40/38
019.145 45/40
019.150 50/42
019.155 55/44
019.160 60/46
019.170 71/51

Sztywne tuleje łącznikowe z PTFE

Rigid Sleeves

Sztywne tuleje łączące, oraz reduktory nie wymagają stosowania smarów/ lubrykantów podczas eksploatacji, a podczas używania w szklanych komponentach zapewniają doskonałe uszczelnienie w warunkach wysokiego ciśnienia. Wystająca krawędź górna tulejki zapewnia wygodną, intensywną obsługę.  Produkty są przystosowane do pracy w wysokich ciśnieniach roboczych. Grubość ścianki sztywnej tulei łącznikowej z PTFE wynosi 0.5 mm.

Produkt chroniony oryginalnym patentem COWIE®

Pełnej długości typu "A":

Numer katalogowy
Rozmiar łącza
020.110 10/30
020.114.1 14/20
020.119.1 19/22
020.124 24/40
020.129 29/42
020.134 34/45
020.145 45/50
020.155 55/50

Średniej długości typu "B":

Numer katalogowy Rozmiar łącza
020.010 10/19

020.014

14/23
020.019 19/26
020.024 24/29
020.029 29/32
020.034 34/35
020.040 40/38
020.045 45/40
020.055 55/44

Reduktory łączące z PTFE

Joint Adapter

Proste łączenie zakończeń stożkowych o różnej średnicy.

Pełnej długości typu "A":

Numer katalogowy

 

 

Rozmiar złącza

stożkowego typu female

 

Rozmiar złącza stożkowego typu

male

021.01014 10/30 14/35
021.01019 10/30 19/38
021.01419 14/35 19/38
021.01424 14/35 24/40
021.01924 19/38 24/40
021.01929 19/38 29/42
021.01934 19/38 34/45
021.02429 24/40 29/42
021.02434 24/40 34/45
021.02445 24/40 45/50
021.02934 29/42 34/45
021.02945 29/42 45/50
021.03445 34/45 45/50

Średniej długości typu "B":

Numer katalogowy

 

 

Rozmiar złącza stożkowego

typu female

 

 

Rozmiar złącza stożkowego

typu male

 

021.1014 10/19 14/23
021.1019 10/19 19/26
021.1419 14/23 19/26
021.1424 14/23 24/29
021.1924 19/26 24/29
021.1929 19/26 29/32
021.1934 19/26 34/35
021.2429 24/29 29/32
021.2434 24/29 34/35
021.2445 24/29 45/40
021.2934 29/32 34/35
021.2945 29/32 45/40
021.3445 34/35 45/40megantech